Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020
(17:51 | 09/07/2020)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang, mặc dù trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020, phấn đấu giá trị giải ngân đạt 100%.

Thi công xây dựng các dự án công trình trên đảo Phú Quốc.


Tỉnh giao nhiệm vụ cho giám đốc sở, ban ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh về đầu tư công. Cụ thể là quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, kể cả vốn các năm trước chuyển sang. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu... để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Xây dựng kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án. Nếu giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết thì điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, đồng thời xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.


Theo đó, các sở, ban ngành, huyện, thành phố lập danh mục dự án, phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chịu trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế những cán bộ, công chức yếu kém năng lực, suy thoái đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, thao túng trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong thực hiện đầu tư công như: Thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...


Tỉnh chỉ đạo không ký kết hợp đồng với các nhà thầu không có năng lực, trúng nhiều gói thầu nhưng không đủ khả năng thực hiện. Kiên quyết xử phạt, cắt hợp đồng nhà thầu vi phạm hợp đồng, vượt thời gian thực hiện nhưng không lý do chính đáng. Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình.


Năm 2020, tỉnh Kiên Giang triển khai kế hoạch đầu tư công giao chi tiết cho các sở, ban ngành, huyện, thành phố hơn 5.969 tỷ đồng, đạt 97,72% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong 6 tháng đầu năm nay, cụ thể là đến 31/5/2020, mới thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành hơn 1.371 tỷ đồng, bằng 22,45% kế hoạch; giá trị giải ngân trên 1.121 tỷ đồng, bằng 18,35% kế hoạch, thấp hơn 5,02% so với cùng kỳ năm 2019. Ước giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2020 là 1.846 tỷ đồng, đạt 30,23% kế hoạch.


Được biết, vốn đầu tư công năm 2020, tỉnh bố trí thực hiện 577 dự án, trong đó hiện có 78 dự án vướng, chậm các thủ tục đầu tư với tổng vốn bố trí hơn 2.409 tỷ đồng, chiếm 39,44% kế hoạch vốn. Đầu tư công năm 2019 chuyển nguồn sang trên 662 tỷ đồng, giải ngân đến 31/5/2020 hơn 112 tỷ đồng.


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cho biết, một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh như: Chưa giải ngân theo kế hoạch đề ra đối với các công trình đã nghiệm thu hoàn thành trong năm 2019 và các công trình chuyển tiếp; chưa triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công đối với các công trình triển khai mới năm 2020; phần lớn các đơn vị chậm hoặc chưa xây dựng kế hoạch triển khai cho từng dự án cụ thể để có giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp theo kế hoạch dự án. Nhiều dự án phải chỉnh sửa nhiều lần. Công tác khảo sát, thiết kế sơ sài dẫn đến khi triển khai thi công phải xử lý kỹ thuật, chỉnh sửa phương án thiết kế nhiều lần. Công tác lập kế hoạch vốn của một số đơn vị chưa sát thực tế và khả năng thực hiện từng dự án, nhiều đơn vị đăng ký số vốn còn lại thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 mà không xem xét đến khả năng triển khai của dự án như chưa có mặt bằng, chưa đủ hồ sơ, thủ tục nhưng vẫn đăng ký và giao kế hoạch vốn, dẫn đến thừa vốn phải đề nghị điều chỉnh. Công tác đấu thầu nhiều bất cập, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải điều chỉnh nhiều lần. Một số nhà thầu không đủ năng lực thực hiện, tiến độ không đúng hợp đồng đã ký nhưng vẫn được chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tiếp tục ký kết hợp đồng các gói thầu khác, không thực hiện xử phạt, xử lý cắt hợp đồng.


Tiếp đến, công tác giải phóng mặt bằng chậm, quy trình thủ tục còn dài, khiếu nại, khiếu kiện trong lập phương án giải phóng mặt bằng thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng tiến độ thực hiện của nhiều công trình, dự án.


Ngoài ra, do tình hình hạn mặn, tỉnh đã triển khai đắp đập tạm trên một số tuyến sông là đường giao thông thủy huyết mạch và kênh rạch trọng yếu trên địa bàn để ngăn xâm nhập mặn, gây khó khăn vận chuyển vật liệu xây dựng. Mặt khác, trong một số thời điểm xảy ra tình trạng khan hiếm nguyên, vật liệu xây dựng, giá một số vật tư tăng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình. Bên cạnh đó, dịch bệnh và giãn cách xã hội nên các công trình không thi công theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng, một số thiết bị, vật tư nhập khẩu không nhập về được, các đơn vị nước ngoài dừng sản xuất, ảnh hưởng hoàn thiện công trình…
 

Lê Huy Hải