Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020
(15:22 | 20/05/2020)

Sở Y tế vừa ban hành Công văn số 1378/SYT-NVYD về việc Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25- 31/5/2020.

 

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe là con đường ngắn nhất dẫn đến ung thư phổi.


Theo đó, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:


Treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 (nội dung khấu hiệu hưởng ứng đăng trên Trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn.).


Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng và các địa điểm khác theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.


Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và người dân về tác hại thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá, tập trung vào các nội dung: Địa điểm cấm hút thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá; quyền của công dân trong PCTH thuốc lá; nghĩa vụ của ngườii hút thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá; quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; tác hại của hút thuốc, ý nghĩa và lợi ích của môi trường trong lành không khói thuốc lá....


Có hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá. Thông tin về các tấm gương của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm vận động người hút thuốc bỏ thuốc lá, thuốc lào.


UBND cấp huyện chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng Văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá vào công tác kiểm tra trên địa bàn quản lý. Tăng cường xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật PCTH thuốc lá và Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.


Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 08/6/2020.
 

Huyền Linh