6 tháng đầu năm 2017 nhiều chỉ tiêu thi đua đạt trên 50% kế hoạch năm
(08:40 | 27/07/2017)

Ngày 26/7/2017, tại tỉnh Cà Mau (đơn vị Cụm phó thi đua), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tại Cà Mau.

 

    Theo Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ trình tại hội nghị, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình trạng xâm nhập mặn, giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa tăng cao, việc tiêu thụ nông, thủy sản còn bất cập gây khó khăn cho sản xuất và đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng sâu; tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp…, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền 12 tỉnh trong Cụm thi đua nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh Tây Nam bộ có nhiều chuyển biến tích cực và 6 tháng đầu năm 2017 nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đạt trên 50% kế hoạch năm, các tỉnh trong Cụm thi đua đã tích cực chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với tinh thần và sự nỗ lực cao, vượt qua thách thức; các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng phù hợp với điều kiện của mỗi tỉnh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bám sát các nội dung, tiêu chí thi đua đã giao ước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 các tỉnh trong Cụm tăng bình quân 5,40% so cùng kỳ 2016, một số tỉnh tăng khá như tỉnh Tiền Giang đạt 7,81%, Bạc Liêu đạt 6,30%, Bến tre đạt 5,94%…; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các tỉnh trong Cụm đạt 6.261,138 triệu USD, bình quân đạt 45,80%, một số tỉnh đạt cao so với kế hoạch đề ra như tỉnh Hậu Giang đạt 59,99%, Vĩnh Long 56,4%, Tiền Giang 51%...; tổng thu ngân sách các tỉnh trong Cụm đạt 37.472,10 tỷ đồng, bình quân đạt 55,24% kế hoạch năm, một số tỉnh có tỷ lệ thu ngân sách đạt cao như tỉnh Hậu Giang đạt 85,14%, An Giang 61%, Tiền Giang 57,9%, Bạc Liêu 55,7%, Long An 54,6%, Kiên Giang đạt 51,8%... Về lĩnh vực văn hóa-xã hội: Giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, các tỉnh trong Cụm tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước nâng lên, đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa ngày càng đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tỷ lệ bỏ học giảm, cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại, sạch đẹp, một số tỉnh có số lượng học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia ngày càng tăng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng khám và chữa bệnh được nâng lên, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tập trung đẩy mạnh; theo dõi, giám sát thường xuyên, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, các tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong quần chúng nhân dân, việc công nhận các danh hiệu văn hóa ngày càng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, phong trào thể dục, thể thao quần chúng không ngừng củng cố và phát triển; công tác giảm nghèo được các tỉnh quan tâm, giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh, một số tỉnh đạt tỷ lệ giải quyết việc làm cho người lao động cao như tỉnh Sóc Trăng đạt 73,74%, Vĩnh Long 72,01%, Bạc Liêu 71,8%, Hậu Giang 71,35%..., thực hiện tốt và kịp thời chính sách người có công với cách mạng và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh cơ bản ổn định, công tác quân sự luôn được chú trọng, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%; tai nạn giao thông nhìn chung giảm, một số tỉnh tổ chức thực hiện giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương như tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, phòng chống nham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đẩy mạnh, tỉnh Cà Mau và Đồng Tháp đã đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
    Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp một số nội dung mới trong Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2017. Các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua; xem video clip giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới có hiệu quả trong phong trào thi đua của một số tỉnh trong Cụm Tây Nam bộ để học tập, nhân rộng.
    Phát biểu chỉ đạo, ông Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao truyền thống đoàn kết, những nỗ lực và kết quả mà các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề cập những hạn chế yếu kém đã được trình bày trong báo cáo cần sớm khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 như: Tiếp tục đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện của mỗi tỉnh, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động; tích cực đóng góp ý kiến vào tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Luật Thi đua, khen thưởng không còn phù hợp và những vấn đề phát sinh; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua sâu rộng hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống ngành Thi đua - Khen thưởng (11/6/1948- 11/6/2018); chú trọng và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến ở từng ngành, từng cấp, từng tỉnh và Cụm thi đua. Nâng cao chất lượng xét khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng công trạng và thành tích đạt được, chủ động khen thưởng theo thẩm quyền, phát hiện và khen thưởng đột xuất các nhân tố mới trên các lĩnh vực, quan tâm khen thưởng người lao động, nông dân, công nhân; tập trung xét khen thưởng thành tích kháng chiến. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thi đua khen thưởng, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; quan tâm củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo ổn định, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng, quan tâm nâng cao trách nhiệm trong thẩm định, xét khen thưởng và lưu trữ hồ sơ theo quy định./.

Hà Chiến (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)