Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
(08:22 | 28/10/2019)