Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc (mở rộng) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng...
(09:34 | 17/10/2019)

​