Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại Kiên Giang
(22:00 | 21/09/2019)

Tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy khoa học và công nghệ; định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vào ngày 17-9, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (ảnh) đánh giá cao tinh thần xem ứng dụng khoa học công nghệ “vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp” cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

 

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định: Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Kiên Giang hết sức quan tâm và luôn xem ứng dụng khoa học, công nghệ là động lực để tỉnh phát triển. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: đề tài, dự án được nghiệm thu đạt kết quả khá tốt nhưng chưa được cơ quan đặt hàng triển khai ứng dụng rộng rãi; đầu tư khoa học, công nghệ tuy có nâng lên nhưng còn thấp so với mức tối thiểu 2% trên tổng ngân sách địa phương hàng năm; còn thiếu cán bộ đầu ngành, cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao; chưa có những đề tài, dự án quy mô lớn, mang tính đột phá…điều này đã phần nào làm cho hoạt động khoa học và công nghệ của Kiên Giang chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tiễn. Chính vì vậy, tỉnh đã chủ động xây dựng và đưa vào đề cương dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, xem ứng dụng khoa học công nghệ vừa là nhiệm vụ chủ yếu, vừa là giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.


Trong đó, tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay khoảng 40% các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực này. Tỉnh sẽ đầu tư, đặt hàng các dự án cho nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi nhất là tôm giống để khắc phục tình trạng phải nhập tôm giống từ các tỉnh khác như hiện nay; phát triển nuôi biển; ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản và lĩnh vực tài nguyên, môi trường.


Sau khi nghe báo cáo và các đề xất, kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tỉnh có 4 dự án cấp quốc gia, gần 200 dự án cấp tỉnh và cơ sở hướng vào khai thác các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm, giảm giá thành và xây dựng thương hiệu. Sau khi tập trung theo cơ chế đặt hàng và hình thức tuyển chọn, kết hợp tăng cường kiểm tra, quản lý, siết chặt theo quy định. Trên 80% đề tài, dự án về khoa học xã hội nhân văn cung cấp các luận cứ khoa học cho tỉnh, trên 90% đề tài, dự án về tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ có kết quả được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đã hỗ trợ 38 lượt doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng; áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến. 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, huyện và tỉnh đã công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam ISO. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, tỉnh Kiên Giang đã quan tâm chỉ đạo, ban hành kịp thời, sát thực tiễn các cơ chế, chính sách, quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đưa khoa học, công nghệ thật sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.


Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh hoan nghênh và nhất trí cao tinh thần xem ứng dụng khoa học, công nghệ vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kiên Giang. Đồng thời chỉ đạo các vụ, cơ quan giúp việc phải làm tốt công tác phối hợp, hỗ trợ địa phương để xem xét, đưa những đề xuất, kiến nghị của tỉnh gồm: Ban hành quy định, tiêu chuẩn liên quan phương pháp đo lường trong kinh doanh cát xây dựng; hướng dẫn triển khai quyết định số 100 ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng, quản lý hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm; hỗ trợ triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý mùi cụm công nghiệp Tắc Cậu; nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước và giải pháp khai thác bền vững cho các đảo khan hiếm nước thuộc quần đảo Phú Quốc; nghiên cứu xây dựng giải pháp du lịch thông minh… vào đề án triển khai trong thời gian tới.
 

Thế Hạnh