Toàn tỉnh có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới
(14:21 | 16/09/2019)

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (VPĐPNTMT), tỉnh ta đã công nhận 63/117 xã nông thôn mới (XNTM), đạt 58,33% kế hoạch. Trong đó, huyện Giang Thành có hai xã Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa được công nhận XNTM. Từ nay đến cuối năm 2019, VPĐPNTMT phối hợp các ngành, địa phương tập trung hướng dẫn chỉ đạo 4 huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận và Kiên Lương có 100% xã đạt chuẩn XNTM và có thêm huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đồng thời, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,79%, hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%; giao thông nông thôn ấp và liên ấp nhựa hóa hoặc bêtông hóa đạt 83,4%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 86,9%.


Thực hiện mục tiêu đề ra, VPĐPNTMT hướng dẫn thực hiện XNTM nâng cao, XNTM kiểu mẫu và ấp nông thôn mới; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thành phố năm 2019. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các địa phương ưu tiên cho các nội dung: Giao thông, thủy lợi nội đồng, điện, trường học, trạm y tế, môi trường. VPĐPNTMT yêu cầu nguồn vốn sự nghiệp tập trung triển khai đầu tư cho các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, mang lại hiệu quả, có tính  nhân rộng, gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo an toàn thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn. Hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn và thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng; tuyên truyền người dân xây dựng hầm ủ, túi biogas trong chăn nuôi nhằm hạn chế và không để xảy ra ô nhiễm môi trường…
 

VPĐPNTM