Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
(16:23 | 23/08/2019)