Báo cáo tình hình ngập cục bộ do mưa lớn tại Phú Quốc
(08:43 | 13/08/2019)
BBT