Kiên Giang công nhận thêm 4 xã Nông thôn mới
(10:31 | 24/07/2019)

Vừa qua, ngày 15-7-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND công nhận thêm 04 xã Thạnh Yên A (huyện U Minh Thượng), Giục Tượng (huyện Châu Thành), Mỹ Thái (huyện Hòn Đất) và Thạnh Trị (huyện Tân Hiệp) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Xây dựng Nông thôn mới góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân - Ảnh: Ngân Minh

 

Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU (khóa IX) ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến thời điểm hiện tại tỉnh Kiên Giang đã có 62/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM.

 

Từ ngày triển khai xây dựng NTM, đến nay nhìn chung bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được bảo đảm; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp,… góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 

Để đạt được kết quả đó, là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu của toàn thể các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, hỗ trợ các địa phương, hơn hết là sự phấn đấu quyết liệt của chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân trong từng giai đoạn đầu xây dựng NTM

Đan Linh