Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang
(09:23 | 17/07/2019)
BBT