Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL KKT tỉnh Kiên Giang tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang
(09:22 | 17/07/2019)
BBT