Kiên Giang hỗ trợ thực hiện ấp nông thôn mới cho 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển
(10:09 | 04/07/2019)

Ngày 04-5, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về hỗ trợ thực hiện ấp nông thôn mới trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2019-2020.

Xây dựng Nông thôn mới đã góp phần đổi mới diện mạo nông thôn - Ảnh: Ngân Minh


Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 24 ấp của 04 xã: Phú Lợi, Phú Mỹ (huyện Giang Thành), Vân Khánh Đông (huyện An Minh) và Nam Thái A (huyện An Biên) có tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 3-4%/năm. Thu nhập của người dân tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015. 100% ấp có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng mô hình “mỗi xã một sản phẩm”; cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng thiết yếu cấp ấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất). 100% ấp đều thành lập Ban Phát triển ấp hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; có quy ước, hương ước được đại đa số người dân thông qua và cam kết thực hiện. 100% BPT ấp, Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp và người có uy tín trong cộng đồng được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng. 50% ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.


Để đạt được các mục tiêu trên, các giải pháp cần tập trung thực hiện đó là: Công tác tuyên truyền, vận động; hoàn thiện các cơ chế, chính sách; đào tạo và nâng cao kỹ năng phát triển cộng đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất, tạo sinh kế nâng cao thu nhập của người dân; huy động nguồn lực thực hiện; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng.
Được biết, thời gian thực hiện kế hoạch từ tháng 3 năm 2019 đến hết năm 2020.
 

Huyền Linh