Tăng cường triển khai thực hiện kiểm soát ngăn chặn tạp chất trong tôm
(11:19 | 19/06/2019)

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 747/UBND-KTCN về việc tăng cường triển khai thực hiện kiểm soát ngăn chặn tạp chất trong tôm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm, nhất là các địa phương có diện tích nuôi tôm lớn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đối với hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất trên toàn địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của tôm có chứa tạp chất, công tác phòng, chống tình trạng đưa tạp chất vào tôm và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất; cách thức nhận biết tôm có tạp chất. Thống kê và ký cam kết không bơm, chích tạp chất với mọi hình thức đối với các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tôm và các hộ nuôi tôm chưa ký cam kết trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra, triệt phá dứt điểm các đối tượng, cơ sở đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất; các đối tượng nước ngoài thực hiện các hoạt động mua, bán, thuê gia công, chế biến các sản phẩm tôm có chứa tạp chất trái quy định pháp luật. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, vận chuyển lưu thông, phân phối sản phẩm tôm có chứa tạp chất trên thị trường và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Duy trì tốt việc tiếp nhận thông tin tố giác hành vi vi phạm về tạp chất qua đường dây nóng.


Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng; báo, đài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm thủy sản, nguy cơ tác hại của việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất.
 

T.Long