Quyết định Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
(14:09 | 17/06/2019)