Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(17:26 | 06/06/2019)

Ngày 24-5-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao ý thức và tính tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong nhân dân; làm chuyển biến mạnh mẽ công tác đảm bảo ATGT; phấn đấu hàng năm giảm từ 5% -10% tai nạn giao thông, đồng thời không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các trục đường chính, trong các đô thị trên địa bàn tỉnh.

   

Tuyến đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá vào lúc trưa

 

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là tổ chức đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT toàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2020; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho nhân dân; nâng cao chất lượng, hiểu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của lực lượng chức năng trong nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, giảm giá cước; sử dụng vận tải đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không để vận chuyển hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, liên vùng và liên tỉnh.

 

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông, hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT; thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng đảm bảo việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,… trong các đô thị đảm bảo phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải công cộng.

H. Linh