BAN CHỈ ĐẠO DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH KIÊN GIANG: Hội nghị thông qua văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019
(14:39 | 29/05/2019)

Chiều ngày 27-5, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Kiên Giang  đã tổ chức hội nghị thông qua văn kiện diễn tập KVPT cấp huyện năm 2019. Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và các địa phương diễn tập KVPT năm 2019

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã thông qua Chỉ thị tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện năm 2019; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Hòn Đất, An Minh và U Minh Thượng năm 2019; thông qua dự thảo ý định diễn tập và quán triệt kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT các huyện.

 

Tại hội nghị, các thành viên tham dự hội nghị đã thảo luận bổ sung ý định diễn tập, nhất là phần thực hành cơ chế và đề xuất biện pháp đổi mới về phương pháp chỉ đạo, đạo diễn trong tổ chức diễn tập bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, sát thực tế của từng địa phương.

 

Trên cơ sở ý định diễn tập và hướng dẫn của các ngành thành viên các địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và nghiên cứu hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập bảo đảm nghiêm túc, chất lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao trình độ và vai trò trách nhiệm của khung diễn tập trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Phương Vũ