Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về quyền tác giả và các quyền có liên quan
(08:48 | 13/05/2019)

Chiều ngày 9-5, tại Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Kiên Giang tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) về quyền tác giả và các quyền có liên quan (QTG&CQCLQ). Tham gia lớp học có 30 học viên, là công chức các ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao, hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Ngọc Thanh Trung (bìa phải) - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Kiên Giang trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về quyền tác giả và các quyền có liên quan.


Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN về QTG&CQCLQ do Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Kiên Giang phối hợp Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - chi nhánh phía Nam tổ chức. Lớp diễn ra từ ngày 6-5 đến ngày 9-5. 


Nội dung Lớp bồi dưỡng cung cấp gồm 4 chuyên đề: quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QTG&CQCLQ; nội dung công tác QLNN về QTG&CQCLQ; báo cáo thông tin về tình hình thực hiện các quy định về quyền tác giả, các quyền liên quan lĩnh vực âm nhạc; xử lý các tình huống liên quan việc thực hiện các quy định về QTG&CQCLQ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 


Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức cho học viên về QTG&CQCLQ. Từ đó, giúp học viên thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác, trong đó có xử lý các tình huống lĩnh vực QTG&CQCLQ. Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 30/30 học viên được Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.
 

Thế Hạnh