Nâng cao đạo đức nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện
(14:34 | 03/04/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Công văn số 342/UBND-VHXH ngày 28/3/2019 gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân các huyện, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống bạo lực học đường, về quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. 


Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm. Từ đó hướng tới việc giữ gìn và nâng cao uy tín, hình ảnh của người thầy trong một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. 
 

Trần Dân