Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quản cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:39 | 12/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   150_KH-UBNDsigned_201810040941047030.pdf