Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:30 | 17/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   145_KH-UBNDsigned_201910140332067560.pdf