Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020

(11:33 | 23/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   68_KH-UBNDsigned_201904190643466230.pdf