Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Cơ hội - Dự án mời gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 và Quyết định số 911/QĐ-UBND

(13:35 | 16/12/2016)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2872-QDUBND_DuAnHoTroXulychatthai_BenhvienYhocCoTruyen.pdf