Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Cơ hội - Dự án mời gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chi phí thanh toán dở dang lập Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Nghề huyện Phú Quốc.

(13:29 | 23/01/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   211-QD-UBND_Pheduyetchiphithanhtoan_DuAnDautuxaydung_Trungcapnghe_PQ.pdf