Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Cơ hội - Dự án mời gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2019, giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.

(09:31 | 15/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2326_QD-UBNDsigned_20191011033702920.pdf