Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hỏi - Đáp

Xem với cỡ chữAA

Xác định địa bàn áp dụng Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

(21:20 | 25/03/2018)

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 491/BBT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh đề nghị trả lời câu hỏi của công dân gửi qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 116/2010/NĐ- CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Căn cứ các quy định, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng chính sách tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bao gồm:

- Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thôn đặc biệt khó khăn là thôn thuộc xã, thị trấn khu vực II được quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang là thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, các đối tượng được quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, đang công tác trong các trưòng học công lập đóng trên địa bàn ấp Vĩnh Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được hưởng chính sách theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ để Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh biết./.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1093-SNV-CCVC.pdf