Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công khai số liệu ngân sách tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Về tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2019.

(09:52 | 09/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   201_BC-UBNDsigned_201907050858264310.pdf