Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức thực hiện tốt chế độ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

(15:39 | 20/03/2019)

Ngày 4-3-2019, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) yêu cầu các cấp ủy phối hợp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị (CQĐV), địa phương chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và các chủ trương có liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2019, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2019), 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” (1949-2019), 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019); tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương... 

 
Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc...


Ở cấp tỉnh, BTVTU chọn và chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Tổ chức thực hiện tốt chế độ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân”. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ngoài thực hiện nội dung của tỉnh, có thể chọn thêm những vấn đề bức xúc hoặc những vấn đề còn hạn chế để chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2019. Đối với các CQĐV, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) liên hệ với bản thân xây dựng bản cam kết thực hiện năm 2019 gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2018 để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu làm theo bằng những việc làm, kết quả cụ thể. Thời gian hoàn thành việc xây dựng bản cam kết và gửi về chi bộ trong tháng 3-2019. Cuối năm, từng cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.


BTVTU yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2019 trên địa bàn tỉnh, cuối năm có tổng kết báo cáo BTVTU. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (ĐTCT-XH) cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” (1949-2019) gắn với biểu dương các điển hình, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh (cấp cơ sở) trong tháng 10-2019. Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2019) trong tháng 8-2019. BTVTU tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), gắn với giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trong tháng 9-2019.


BTVTU yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng bám sát kế hoạch thực hiện của tập thể, hàng tháng, quý, chi bộ, CQĐV lựa chọn nội dung và những chủ trương có liên quan trực tiếp đến CQĐV để sinh hoạt chuyên đề. Các CQĐV quản lý nhà nước tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, “Năm dân vận chính quyền”, Luật Tiếp công dân, quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách thủ tục hành chính...


Mặt trận Tổ quốc và các ĐTCT-XH tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các ĐTCT-XH; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc và các ĐTCT-XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các ĐTCT-XH và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.


Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, chú trọng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2019, kế hoạch và kết quả thực hiện, nhất là những gương làm tốt... Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về nội dung chuyên đề năm 2019, đồng thời vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài, các tạp chí, trang thông tin điện tử của các cơ quan có kế hoạch tuyên truyền chuyên đề năm 2019; chú trọng tuyên truyền sâu rộng các buổi hội thảo, lễ kỷ niệm và giới thiệu, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 

Đức Tuệ