Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Khen thưởng 51 tập thể, 49 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

(15:34 | 26/02/2019)

Sáng qua, 25-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; tổng kết chuyên đề năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo (HT-LT) tư tưởng, đạo đức, phong cách (TTĐĐPC) Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ trì.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW thời gian tới, bảo đảm đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, từng cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong 3 năm qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được xác định trong chỉ thị. Tỉnh ủy đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các cấp, các ngành và từng địa phương nghiên cứu, vận dụng để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lưu ý thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh HT-LT TTĐĐPC Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, kiên trì, cụ thể để đưa việc HT-LT Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng địa phương, cơ quan, đơn vị (CQĐV). Các ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, đặc biệt là việc làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh gắn chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các CQĐV, địa phương căn cứ nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Trong đó, chú trọng chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục hạn chế, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của TTĐĐPC Hồ Chí Minh; đưa việc học tập TTĐĐPC Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, CQĐV; lấy kết quả HT-LT TTĐĐPC Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Gắn nội dung HT-LT Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động biểu dương, khen thưởng, tôn vinh người tốt, việc tốt, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc HT-LT TTĐĐPC của Bác. Các cấp, các ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp nhiệm vụ của từng CQĐV, trong đó chú trọng xây dựng chuẩn mực về mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức và nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…   

  

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng quán triệt việc HT-LT TTĐĐPC Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản thực hiện của cấp ủy. Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong HT-LT TTĐĐPC Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn, hàng năm đều đưa nội dung thực hiện vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là giới thiệu cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Các cấp ủy đảng tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chủ đề năm 2017-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trọng tâm là khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chuyển biến khá rõ nét. Chất lượng công tác ngày càng nâng lên, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong CQĐV...

 

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 51 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua HT-LT TTĐĐPC Hồ Chí Minh năm 2018.

TÂY HỒ