Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội

(07:54 | 26/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   09-CT-TU_201901310818202900.doc