Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư khóa X về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn

(07:46 | 26/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   379-BC-TU_201902120211217670.doc