Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:53 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   184-2018-NQ-HDND_201812290431487720.pdf