Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trả nợ gốc năm 2019.

(13:51 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   189-NQ-HDND_201812290434562650.pdf