Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận

(13:50 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   195-NQ-HDND_201812290440044220.pdf