Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

(13:50 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   194-NQ-HDND_201812290439137340.pdf