Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Về thực hiện chính sách pháp luật dối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh KG

(13:49 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   198-NQ-HDND_201812290441537840.pdf