Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX

(13:48 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   197-NQ-HDND_201812290441009880.pdf