Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v giao biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2019

(13:48 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   192-NQ-HDND_201812290438199620.pdf