Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Về kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2019

(13:47 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   179-2018-NQ-HDND_201812290443279240.pdf