Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019

(13:46 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   196-NQ-HDND_201812290444586630.pdf