Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:25 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   178-2018-NQ-HDND_201812290444159460.pdf