Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQ VN tỉnh, Ban Tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(20:07 | 29/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   182-2018-NQ-HDND_201812290430193240.pdf