Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư, khóa XII

(12:22 | 24/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   728-CV-TU_201809171019187000.pdf