Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

(21:15 | 12/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   655-CV-TU.doc