Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc

(08:30 | 12/05/2018)

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

qua làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc

________

 

Ngày 30-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ sau khi nghe Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện. Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

I- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, trong bối cảnh kinh tế-xã hội có nhiều thuận lợi đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân Phú Quốc đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Đảng bộ tỉnh.

Kinh tế phát triển ổn định và tăng trưởng khá cao. Tổng giá trị sản xuất tăng 40,73% so với đầu nhiệm kỳ, tăng bình quân hằng năm 12%/năm, đến nay có 22/34 chỉ tiêu Nghị quyết đạt từ 50% trở lên. Một số lĩnh vực có tiềm năng lợi thế như: kinh tế biển, du lịch được tập trung đầu tư khai thác, phát huy tốt hơn; lĩnh vực thương mại dịch vụ bình quân hàng năm đều tăng (khách du lịch: năm 2016 đạt 1,45 triệu, năm 2017 đạt 1,96 triệu lượt khách), doanh thu du lịch bình quân tăng 42,51%/năm, tốc độ bán lẻ hàng hóa hàng năm tăng 28%. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 82.321 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 4.700,5 tỷ đồng, tăng gấp 03 lần so đầu nhiệm kỳ. Nhiều công trình dự án lớn đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, như: khu Vinpearl, khu Safari, Cáp treo An Thới-Hòn Thơm,... Vận tải hàng hóa và hành khách mang lại giá trị cao. Giá trị sản công nghiệp đạt 6.501 tỷ đồng, vượt 25% với Nghị quyết. Các kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Thu hút 278 dự án đầu tư, với diện tích quy hoạch 10.767ha, tổng số vốn 361.054 tỷ đồng, có 34 dự án đi vào hoạt động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,7% giảm xuống còn 1,02%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, đã  quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đạt kết quả bước đầu quan trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện khá tốt góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường. Có nhiều cố gắng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giữ ổn định tình hình. Tích cực chuẩn bị một bước để triển khai Phú Quốc trở thành Đặc khu hành chính-kinh tế.

Những kết quả đạt được của Phú Quốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền còn hạn chế. Quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, dân cư, đô thị, môi trường, phòng chống phá rừng còn nhiều yếu kém, thậm chí có lúc, có nơi có biểu hiện buông lỏng. Một số vấn đề xã hội bức xúc như: công tác nắm diễn biến tình hình trong Đảng bộ và nhân dân từng lúc chưa chặt chẽ, vệ sinh môi trường, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khiếu kiện về đất đai,... chưa giải quyết tốt. Tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng đã hình thành một băng nhóm, tội phạm, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ của một số cán bộ chưa cao, còn gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan: là địa bàn kinh tế phát triển năng động, nhiều dự án đầu tư liên quan đến bồi thường, giải tỏa; nhu cầu về đất ở, đất đầu tư kinh doanh ngày càng tăng cao, kéo theo giá cả thị trường về đất đai cũng tăng, làm nảy sinh một số tình hình phức tạp nhất là về dịch vụ mua, bán đất, bao chiếm đất rừng phòng hộ; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc có việc thiếu sâu sát; hiệu lực, hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân huyện còn hạn chế, thiếu kiên quyết, buông lỏng trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành của huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có mặt thiếu chặt chẽ.

II- Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Định hướng chung

Phú Quốc có nhiều tiềm năng, thế mạnh, dư địa phát triển còn lớn. Đầu tư phát triển Phú Quốc không chỉ tạo động lực thúc đẩy đối với sự phát triển của tỉnh ta mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Vì vậy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình các mặt để kịp thời phát hiện, chỉ đạo, chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế thiếu sót và các vấn đề phát sinh, đặc biệt phải tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý kiên quyết, dứt khoát có hiệu quả, đúng pháp luật, giữ cho được trật tự kỷ cương, ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, mất kiểm soát. Vì vậy, cần có quyết tâm chính trị cao nhất mà trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước toàn đảng bộ và quân dân, hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực thi nhiệm vụ, thường xuyên rèn luyện, giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Tiếp tục nâng lên hiệu quả hoạt động công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia tích cực hơn trong xử lý các vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tăng cường hơn nữa trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, theo hướng sâu sát bên dưới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, đi đôi với nâng lên ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, không để tình trạng thờ ơ, vô trách nhiệm. Khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý rừng, kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép, bao chiếm chiếm đất rừng, chặt phá rừng, (kể cả xử lý hình sự). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. Quản lý tốt môi trường để thực hiện cho được 01 trong 03 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra: xanh, sạch đẹp bảo đảm cho Phú Quốc phát triển bền vững. Tập trung giải quyết tốt khiếu nại, khiếu kiện; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền. Khẩn trương chuẩn bị đề án tổ chức bộ máy đủ sức hoạt động khi Phú Quốc trở thành Đặc khu hành chính-kinh tế.

- Phối hợp các ngành tỉnh, sự hỗ trợ của Trung ương triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển huyện đảo Phú Quốc, tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng (giao thông, nhà máy xử lý rác, nhà máy cấp nước, bảo vệ môi trường,...) theo quy hoạch được duyệt, xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Thu hút đầu tư nhất các dịch vụ, sản phẩm cho du lịch.

Chủ động xây dựng chương trình huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của huyện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, chú ý đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Trước mắt, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường chỉ đạo lặp lại trật tự kỷ cương hành chính, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tất cả vì nhiệm vụ chung.

- Về văn hóa-xã hội: Tập trung khắc phục ngay tình trạng trường lớp còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

- Về quốc phòng-an ninh: Phát triển kinh tế-xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ biển đảo, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, triệt phá các băng, nhóm, các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân bình yên, an toàn cho khách du lịch, doanh nghiệp an tâm đầu tư. Quản lý tốt các cơ sơ tôn giáo, cơ sở thờ tự hoạt động theo quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt hơn cho huyện Phú Quốc phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

- Tập trung rà soát các chỉ tiêu, các chương trình dự án trọng điểm, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để tập trung huy động nguồn lực đầu tư thực hiện đạt kết quả cao nhất. Phối hợp các ngành tỉnh, sự hỗ trợ của Trung ương triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển huyện đảo Phú Quốc, nhất là khi Phú Quốc trở thành đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo Luật Đặc khu.

- Chuẩn bị tốt các nội dung sơ kết các chuyên đề, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ huyện. Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, đồng lòng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện đề ra.

III- Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc

1. Về kiến nghị sớm chỉ đạo chuẩn bị bộ máy nhân sự thành lập huyện Thổ Châu để đồng bộ với đề án thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các ngành sớm hoàn chỉnh Đề án nhân sự huyện Thổ Châu để khi Đề án được phê duyệt bộ máy tổ chức của huyện đi vào hoạt động ngay.

2. Về đề nghị mở 01 lớp chuyên viên và 01 lớp chuyên viên chính tại Phú Quốc trong 6 tháng đầu năm 2018, để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ khi thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Việc mở lớp của Phú Quốc là rất cần thiết, giao Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh để thực hiện.

 

 

3. Về kiến nghị cho phép Huyện ủy Phú Quốc được tuyển đủ biên chế khối đảng và đoàn thể đã được tỉnh giao là 86 biên chế

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tạm giao biên chế khối đảng, đoàn thể cho các ban, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và 02 đảng ủy khối, trong đó có Phú Quốc là 86 biên chế. Được biết năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương sẽ giao biên chế chính thức khối đảng, đoàn thể cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi có văn bản chỉ đạo chính thức của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ chỉ tiêu giao biên chế khối đảng, đoàn thể cho các cơ quan, địa phương theo tinh thần giảm 10% đến năm 2021.

4. Về kiến nghị cho phép huyện để lại toàn bộ nguồn thu ngân sách phát sinh để đầu tư các công trình cấp thiết theo quy hoạch như: hồ Cửa Cạn; hồ Rạch Tràm; Hồ Rạch Cá; Hồ Suối Lớn; Kè Sông Dương Đông; Kè chắn sóng Cửa Cạn; các con đường nhánh và đường xương cá dẫn ra biển

Theo báo cáo Sở Tài chính thì do hiện nay, dự toán ngân sách tỉnh đã được xây dựng ổn định theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nên trước mắt tạm thời chưa điều chỉnh tỷ lệ điều tiết như đề nghị của huyện. Sở Tài chính sẽ rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

5. Về đề nghị cơ chế bồi thường-hỗ trợ-tái định cư, khi giải phóng mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt để thúc đẩy nhanh tiến độ và hỗ trợ nguồn lực để xây dựng các khu tái định cư tại Phú Quốc

Việc này Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo. Đối với những dự án đang lập các phương án bồi thường, cố gắng hoàn thành trước tháng 9-2018. Về tái định cư: thống nhất chủ trương các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu đô thị mới phải bố trí tái định cư tại chỗ. Huyện khẩn trương tìm các khu đất phù hợp với quy hoạch để đầu tư xây dựng khu tái định cư, trong đó lưu ý đất nhà nước quản lý được tách ra khỏi đất rừng, nếu gần trung tâm xã phù hợp với quy hoạch thì có thể bố trí tái định cư. Trường hợp huyện chưa cân đối được vốn thì tỉnh sẽ tạm ứng trước cho huyện để thực hiện. Nghiên cứu bố trí nhà ở tái định cư dạng chung cư. Đề nghị huyện tập trung chỉ đạo rà soát lại công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc đã có kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, phối hợp với Tổ công tác 1710 để xử lý; nếu vướng mắc thì báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo huyện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

6. Về kiến nghị đối với diện tích đất tại Phú Quốc đã được quy hoạch là đất nông nghiệp thì đề nghị không được thu hồi để giao đất cho nhà đầu tư; các dự án đầu tư chậm thực hiện, kéo dài gây bức xúc. Đồng thời, khi thu hồi thì tạm dừng cấp chủ trương mới cho các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện

Thống nhất theo đề nghị, từ nay đất đã được quy hoạch là đất nông nghiệp không thu hồi để giao cho nhà đầu tư. Tiếp tục rà soát lại các dự án đã có chủ trương đầu tư chậm, kéo dài, kiên quyết thu hồi để giao cho nhà đầu tư thật sự có năng lực.

Đối với đề nghị tạm dừng cấp mới các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện. Vấn đề này Thường trực Tỉnh ủy đã bàn và dự kiến xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương tạm dừng xem xét các dự án mới, đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch nghĩ dưỡng, khách sạn.

7. Về kiến nghị bàn giao mốc rừng cho để huyện quản lý; xem xét chấp thuận chủ trương cho cắt băng (làm con đường) dọc theo toàn bộ ranh rừng quốc gia và rừng phòng hộ, đồng thời cũng để phục vụ cho du lịch sinh thái

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành việc cắm mốc Vườn Quốc gia Phú Quốc, đối với phần giao diện tích dôi ra. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có ý kiến đề nghị Vườn Quốc gia Phú Quốc hoàn thành hồ sơ, thủ tục cần thiết để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh và bàn giao diện tích đất theo quy định.

Về đề nghị: cắt băng (làm con đường) dọc theo toàn bộ ranh rừng quốc gia và rừng phòng hộ, đồng thời cũng để phục vụ cho du lịch sinh thái. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

8. Về kiến nghị xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho hai trung tâm đô thị Dương Đông và An Thới

Vấn đề này Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chọn nhà đầu tư thí điểm, sau đó nếu thành công sẽ nhân rộng mô hình qua các khu khác.

9. Về kiến nghị sửa chữa hoặc xây dựng mới cầu Hùng Vương

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sẽ sớm kiểm tra, báo cáo đề xuất phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

10. Về kiến nghị xây dựng kè dọc theo mặt biển tại làng chài xã Hàm Ninh, để tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và phục vụ du khách đến tham quan

Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc tự cân đối nguồn kinh phí địa phương để thực hiện.

11. Về đề nghị đầu tư hoàn thiện Cảng hành khách tại Bãi Vòng, nhằm tạo chuỗi liên kết, kết nối với Cảng Rạch Giá và Hà Tiên

Việc này Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương cho Công ty Hòa Bình Phú Quốc đã triển khai thực hiện dự án Cảng hành khách tại Bãi Vòng theo lộ trình đảm bảo các yêu cầu về lưu lượng tàu khách, cảng đỗ, hạ tầng kết nối theo quy hoạch giao thông của tỉnh Kiên Giang được duyệt và định hướng của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2030.

12. Về đề nghị phát triển hệ thống giao thông và phương tiện công cộng tại các thị trấn của huyện

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện căn cứ theo Quyết định số 472/QĐ-UBND, ngày 02-3-2018 về quy hoạch vận tải xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 526/QĐ-UBND, ngày 12-3-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 để thực hiện.

13. Về đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không VN (ACV) sớm quy hoạch và xây dựng đường băng hạ cất cánh số 2 tại Sân bay Quốc tế Phú Quốc

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc xem xét sự cần thiết, thống nhất với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông.

14. Về kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo: tập trung nguồn lực để đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên chế cho giáo dục và y tế tại Phú Quốc, thực hiện liên kết và xã hội hóa với các thành phần kinh tế khác trong lĩnh vực giáo dục và y tế, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đến năm 2020 và trong tương lai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu và có phương án đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết các vấn đề nêu trên.

15. Về kiến nghị sớm triển khai dự án xây dựng khu nghĩa trang nhân dân mới tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, gắn với xây dựng khu hỏa táng hiện đại tại Bãi Bổn, xã Hàm Ninh

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã có Quyết định số 10-QĐ-BQLKKT, ngày 19-01-2018 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hoa viên nghĩa trang Phú Quốc, chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH An Phú Đông thực hiện, với quy mô 14,7ha, dưới hình thức hoa viên nghĩa trang phục vụ nhu cầu an táng và hỏa táng cho nhân dân trên đảo Phú Quốc, đang triển khai thực hiện. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện.

16. Về kiến nghị đẩy nhanh tiến độ vận hành nhà máy xử lý rác thải tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh của Công ty Toàn Cầu và kêu gọi đầu tư thêm 01 nhà máy xử lý rác thải phía nam đảo

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy xử lý rác thải tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh của Công ty Toàn Cầu. Đồng thời đã cam kết đến 30-6-2018 Công ty này không đảm bảo hoạt động đủ công suất nhà máy như đã cam kết sẽ thu hồi chủ trương đầu tư và giao cho nhà đầu tư mới thực hiện theo quy định. Việc đầu tư thêm 01 nhà máy xử lý rác thải phía nam đảo đã giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng Ủy ban nhân dân huyện chọn nhà đầu tư để thực hiện, chậm nhất trong quý II-2018.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1202-TB-TU_201805071026253920.pdf