Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW theo Kết luận của Bộ Chính trị

(08:56 | 18/06/2020)

Công văn số 2393-CV/VPTU ngày 18/6/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2393-cvvp.signed.pdf