Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới quyết định thành công của đại hội

(19:32 | 18/06/2020)

Sáng 18-6, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm trưởng đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, BTVTU chủ động chỉ đạo thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương có liên quan. Công tác nhân sự đại hội được cấp ủy khóa trước chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương. Quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng quy định; thể hiện được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chú trọng chất lượng và cơ cấu, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. 


Các cấp ủy còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, lợi dụng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội để chia rẽ đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước. Công tác tổ chức đại hội (TCĐH) cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở được cấp ủy trực thuộc chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc và đạt yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua cơ bản sát với thực trạng tình hình; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm kỳ tới. Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu bí thư cấp ủy và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đạt yêu cầu về số lượng và cơ cấu.


Theo đồng chí Đặng Tuyết Em, đến nay, toàn tỉnh có 695/811 cơ sở đảng đã TCĐH (đạt 85,7%), trong đó có 16 đảng bộ cơ sở và 1 đảng bộ cấp huyện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành dự thảo văn kiện và đề án nhân sự đại hội. 5/20 đảng bộ trực thuộc đã thông qua BTVTU cho ý kiến về văn kiện và đề án nhân sự. Các đảng bộ còn lại sẽ hoàn thành việc thông qua BTVTU về văn kiện, nhân sự vào những ngày đầu tháng 7-2020. Trên cơ sở xem xét văn kiện và nhân sự, BTVTU đồng ý cho 3 đảng bộ cấp huyện TCĐH trong tháng 7. Các đảng bộ còn lại TCĐH hoàn thành trong tháng 8. Đối với ĐHĐB Đảng bộ tỉnh tổ chức không quá 4 ngày, dự kiến TCĐH trong tháng 10. 


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá Tỉnh ủy, BTVTU phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế của tỉnh đạt được những kết quả khả quan. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng kinh tế của tỉnh tăng trưởng tốt. Thu ngân sách đạt cao. Các chính sách an sinh xã hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị, cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. BTVTU cùng đảng bộ trực thuộc kịp thời quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, có nhiều văn bản hướng dẫn đại hội, sớm thành lập các tiểu ban, phân công thường trực, ủy viên ban thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác TCĐH đảng bộ cơ sở và trực thuộc. 


Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá ĐHĐB Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, bám sát kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị văn kiện được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, quy định, chặt chẽ. Đảng bộ tỉnh thực hiện thí điểm một số chủ trương như bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân hoặc chủ tịch hội đồng nhân dân, bí thư cấp ủy không là người địa phương. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới hết sức quan trọng, quyết định thành công của đại hội, vì vậy, cấp ủy đảng trong tỉnh cần thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, quy định, chú trọng phát hiện nhân tố mới, người có đức, có tài, quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số...


Từ nay đến ĐHĐB Đảng bộ tỉnh và ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh quan tâm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, góp phần thành công ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh cần tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sát ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh chủ động phòng ngừa, cảnh giác, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của thế lực thù địch, lợi dụng để chia rẽ đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là công tác nhân sự. Tỉnh quan tâm xây dựng văn kiện, tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của tổ chức, cá nhân. Văn kiện không che giấu khuyết điểm, phải thể hiện ý chí vươn lên, phát triển của cấp ủy đảng. Nghị quyết đại hội phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đi vào cuộc sống. 


Chiều 18-6, đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc với UBKT Tỉnh ủy. Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang. 


Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Lê Kim Phượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm, được người dân quan tâm, những nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống chính trị ở địa phương. Công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được phát huy, qua giám sát chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung, lĩnh vực để tiến hành kiểm tra nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. Công tác xử lý kỷ luật được thực hiện đúng quy trình, quy định, kịp thời xử lý đúng người, đúng hành vi sai phạm. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền…


Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của UBKT Tỉnh ủy thời gian qua, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS của Đảng. UBKT Tỉnh ủy tham mưu BTVTU tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định, thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS với tinh thần tích cực, chủ động, nhất là cố gắng thực hiện các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên, có tác dụng răn đe, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị.


Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng, UBKT Tỉnh ủy cần xác định công tác KTGS phục vụ Đại hội đảng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến ĐHĐB Đảng bộ tỉnh. Do đó, UBKT Tỉnh ủy cần tập trung tham mưu Thường trực, BTVTU lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định, nhất là tham gia vào công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; tiếp tục chỉ đạo UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ theo quy định, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT Tỉnh ủy nâng cao phòng ngừa, cảnh giác, đấu tranh với các thông tin bịa đặt, xấu độc, tố cáo sai sự thật, hòng làm chia rẽ đoàn kết nội bộ, không để bị động. UBKT các cấp trong tỉnh cần quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác KTGS... 

 

Tây Hồ