Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

(10:07 | 16/08/2017)

Chi tiết xem file đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   104-2017-NQ-HÐND_20170720.pdf