Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Thư chúc Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang

(09:34 | 24/01/2020)

Mừng Xuân Canh Tý 2020; mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; mừng đất nước, tỉnh nhà đổi mới, phát triển; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang thân ái gửi đến các cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân , Anh hùng Lao động, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh và cán bộ, nhân dân Kiên Giang đang sinh sống, công tác, học tập, lao động ở ngoài tỉnh và nước ngoài lời hỏi thăm ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

 

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ và dân, quân tỉnh ta đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đạt và vượt kế hoạch, đồng thời hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra có khả năng đạt và vượt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đạt nhiều kết quả nổi bật, diện mạo của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, chính sách an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên.

 

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đối với đất nước và tỉnh ta, đặc biệt là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chung sức, đồng lòng, tích cực thi đua trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

Mừng Xuân mới, với niềm tin và khí thế mới, kính chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

 

Chúc năm mới thắng lợi mới!

BBT