Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội"

(12:36 | 18/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TU-BC-0444-2019signed_201909100918057500.pdf